Please Wait...

कैवल्यधाम (सरल योग अभ्यास): Kaivalyadhama Yoga Practice (DVD)

FREE Delivery
कैवल्यधाम (सरल योग अभ्यास): Kaivalyadhama Yoga Practice (DVD)
$22.00FREE Delivery
Ships in 1-3 days
Item Code: IZA192
Specifications:
Kaivalyadhama (2010)
विषय-सूची

1 शवासन
2 सुप्त ताडासन
3 अर्द हलासन (एक पैर से)
4 अर्द पवनमुक्तासन
5 मकरासन
6 अर्द शलभासन
7 निरालम्ब आसन
8 भद्रासन
9 वज्रासन
10 शशांक आसन
11 उत्तान मण्डूकासन
12 पर्वतासन
13 वक्रासन
14 चक्रासन (बगल)
15 ताडासन
16 वृक्षासन
17 सिंहासन
18 जिव्हाबन्ध
19 ब्रह्ममुद्रा
20 अनुलोम-विलोम प्राणायाम
21 ओमकार-३ बार

Add a review

Your email address will not be published *

For privacy concerns, please view our Privacy Policy

Post a Query

For privacy concerns, please view our Privacy Policy

Related Items